RO

EN

RO

EN

ABOGA CREATIVE EXPERT SRL
CUI 34057656 J23/342/2015

Persoana contact : Craciunescu Marineta - Telefon: 0727.834.753

Societatea noastra este infiintata in 2015,si este formata din specialisti pe mai multe domenii de activitate.

ABOGA CREATIVE EXPERT SRL ofera servicii complete de contabilitate in Bucuresti si Ilfov, si anume:

Servicii de Contabilitate

 • Inregistrarea contabila cronologica si sistematica a documentelor primare, prin utilizarea metodei global-valorice in cazul stocurilor.
 • Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii
 • Evidenta analitica si sintetica pentru beneficiari si furnizori, a celorlaltor creante si obligatii
 • Evidenta conturilor de trezorerie (banci, casa, avansuri de trezorerie)
 • Intocmirea lunara a balantei de verificare, registrului jurnal si a altor situatii contabile prevazute de legislatia in vigoare
 • Calculul, intocmirea si depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata aferent perioadei fiscale lunar / trimestrial
 • Calculul, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe profit / impozit pe venit
 • Calculul, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitele cu retinere la sursa
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor recapitulative 394, 390 Vies
 • Intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale (bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii, note explicative etc.) in conformitate cu legislatia in vigoare si depunerea acestora la organele competente
 • Pregatirea documentelor pentru inventarierea si evaluarea patrimoniului la 31 decembrie, conform legislatiei in vigoare
 • Informarea lunara a conducerii societatii, despre rezultatele financiar-contabile
 • Intocmirea de rapoarte personalizate solicitate suplimentar de management.

Servicii de Salarizare si Administare Personal

Administrare Personal

 • Completarea la zi a registrului de evidenta a salariatilor
 • Redactarea si inregistrarea in REVISAL a contractelor individuale de munca
 • Intocmirea, verificarea si completarea dosarelor de personal
 • Redactarea si inregistrarea actelor privind modificarea sau incetarea contractelor individuale de munca: acte aditionale, conventii, instiintari, fisa de lichidare, acte de informare
 • Gestionarea bazei de date a angajatilor
 • Evidenta miscarilor de personal
 • Adminstrarea contractelor de munca
 • Eliberarea adeverintelor necesare salariatilor – se tarifeaza suplimentar
 • Intocmirea actelor necesare in vedere incetarii/suspendarii contractului de munca, etc.
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca

Salarizare

 • Preluarea si verificarea documentelor primare (fise de pontaj, certificate, decizii)
 • Calcularea drepturilor salariale si a taxelor datorate catre institutiile statului, depunerea declaratiilor conform legislatiei in vigoare
 • Intocmirea, inregistrarea si comunicarea statelor de salarii
 • Transmiterea datelor pentru intocmirea ordinelor de plata pentru contributiile aferente

INTERESAT DE O COLABORARE?
VEZI TARIFELE NOASTRE PENTRU CONTABILITATE

VEZI TARIFE
Str.Mihai Eminescu Nr.10
Com. Snagov,Jud. Ilfov
0720.332.695
0736.662.755
contact@abogacreative.com